Poděkování ordinace našim pacientům a známým

Kolektiv celé ordinace děkuje všem pacientům a známým za podporu a výrobu ochranných pomůcek, zejména:

paní Přibyslavské a její dceři Aničce (ústenky), panu Vláškovi a panu Průšovi (ochranné štíty), firmě Steilmann (ústenky), paní Ivě Mičkové (ústenky), paní Rovenské (respirátory FFP2), manželům Vaňkovým (respirátory FFP2), manželům Kutišovým (ústenky) a paní Foitové (ústenky).