Jak nakládá Lékařská ordinace Vyšehrad s osobními údaji pacientů? Na co máte jako pacient/pacientka nárok? K čemu osobní údaje využíváme a komu je předáváme?

Osobní údaje ordinace zpracovává za účelem poskytování zdravotních a bezprostředně souvisejících služeb, za účelem vykazování, vyúčtování a zpětné kontroly poskytovaných zdravotních služeb, za účelem případného výkonu činnosti revizního lékaře, za účelem zajištění specializovaných vyšetření či obdobné péče, za účelem zajištění požadavků orgánů výkonu státní moci (Policie ČR, soudy atp.), za účelem zajištění pracovně-lékařských služeb pro vašeho zaměstnavatele nebo za účelem hlášení vybraných nemocí (pouze v případech, kdy tuto povinnost ukládá platná legislativa).

Osobní údaje zpracováváme také za účelem komunikace se subjektem osobních údajů pro zajištění zdravotní péče nebo pro zajištění provozu naší webové prezentace.

Kompletní přehled našich zásad ochrany osobních údajů najdete zde.