Lékařská ordinace Vyšehrad s.r.o vypisuje výběrové řízení na rezidenční místa 2017. Termín podání přihlášek je do 30. července 2017.

Podrobnosti o výběrovém řízení najdete zde: Podmínky výběrového řízení na Rezidenční místa 2017.

 

Přihlášky lze podat do uvedeného termínu na e-mail info@ordinacevysehrad.cz. V případě dotazů se můžete informovat na telefonním čísle 241 400 440.

 

K přihlášce je nutné přiložit:

  • osobní dotazník rezidenta
  • potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR)
  • kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji uchazeč získal)
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • přehled odborné praxe