Očkování je nejjistější formou prevence – očkujeme proti klíšťové encefalitidě, žloutence, závažným pneumokokovým infekcím i chřipce.

Proti klíšťové encefalitidě očkujeme celoročně ve zrychleném 3 dávkovém režimu. Pro ochranu dlouhodobou je nutné přeočkování za 5 let.Dostateční imunitní odpověd organismu nastává 14 dní po aplikaci druhé dávky.

Twinrix – vakcína proti žloutence typu A i B. V rámci základní imunizace se aplikují tři dávky bez nutnosti dalšího přeočkování (minimálně 15 let – v případě pochybnosti lze provést kontrolu hladiny protilátek).

Prevenar – vakcína, která chrání děti i dospělé proti závažným pneumokokovým infekcím. Od 65 let zdarma. 1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá k dlouhodobé ochraně před infekcí bez nutnosti dalšího přeočkování.

Chřipka – očkujeme sezonně každoročně asi od poloviny října ( vakcíny jsou různé dle aktuální epidemiologické situace). Pro seniory nad 65 a vyjmenované rizikové skupiny pacientů hradí očkování ZP.